Prismecertifikatet som strategisk redskab til at fremme ligestilling

Cecilie holder foredrag hos Kvindepolitisk Forum i Aarhus den 1. november om hendes seneste initiativ Prismecertifikatet, som er et strategisk redskab til at fremme ligestilling og diversitet. Et certifikatgivende kursus til (i første omgang pædagoger i dagtilbud) om køn og normkritik med det formål at bryde med stereotyp socialisering.

Cecilie Nørgaard