Vi lancerer ‘Prismecertifikatet – for en social bæredygtig udvikling’ inden 1. december. Stay tuned!

Vi har nu afprøvet kompetenceudviklingskurset i to institutioner, og er efterhånden ved at være klar til at afholde kurset i daginstitutioner landet rundt.

Prismecertifikatet er et kompetenceudviklingskursus til daginstitutioner, der ønsker at professionalisere og nuancere deres tilgang til køn, seksualitet og mangfoldighed og implementere et normkritisk perspektiv på deres pædagogiske praksis. Normkritiske refleksionsøvelser ruster personalet til at kunne reflektere over og ændre på reproduktion af normer og derigennem skabe mere plads til menneskelig diversitet og lige muligheder.

Certificerede institutioner har været igennem et intensivt aktionslæringsforløb af tre modul, der har lært dem at få øje på normer, forholde sig til dem og reflektere kritisk over dem – særligt disse forbundet med køn og krop. Den tillærte normkritik og de kritiske refleksioner gør, at personalet bevidst kan modarbejde og nuancere stereotyper og give plads til større diversitet ved at ændre på uhensigtsmæssige og normative praksisser.

Den normkritiske praktiker formår således at skabe mere inkluderende og mangfoldighedsfremmende børnefællesskaber, hvor børn af forskellige køn, etniciteter, aldre osv. kan trives, lære, udvikles alsidigt og indgå i socialt bæredygtige fællesskaber.

Det normbevidste personale præsenterer børn og forældre for rummelige og kønsnuancerede tilgange til blandt andet legetøj, indretning og hverdagshandlinger, og er med til at sikre, at alle børn uanset køn har lige muligheder for udvikling, trivsel og læring.

Prismecertifikatet opnås ved at gennemføre et kompetenceudviklingskursus, der består af:

– En halvdags workshop

– Tre online viden og kompetencegivende aktionslæringsforløb

– Udarbejdelse af en normkritisk ligestillingsplan

Desuden tilbydes en abonnementsordning; En institution, der har gennemført eller ønsker at gennemføre kurset, kan udover kompetenceudviklingskurset også tilmelde sig abonnementsordningen, som kan fastholde institutionens normkritiske professionalisme og fortløbende sikre sig den nyeste viden på området. Abonnementsordningen opdatere institutionen og fornyer således certifikatet årligt.

Cecilie Nørgaard