Monthly Archives: februar 2020

Tak for Mangfolds 2019

Tak for Mangfolds 2019

  TAK til alle, jeg har samarbejdet med i året, der gik! 2019 var et godt år i Mangfold med spændende udviklings- og uddannelsessamarbejder om at fremme diversitet og ligestilling…
Cecilie Nørgaard