Forskningsprojekter – Vi er dansk partner i nyt EU-projekt

Cecilie er country expert for Danmark i nyt europæisk projekt ‘Gender-related challenges in European education systems’ ledet af IRS (Istituto per la ricerca sociale) & EIGE (European Institute for Gender Equality). Projektet afsluttes ved årets udgang med en samlet rapport. 
 
Se mere om IRS forskningsarbejde:   EIGE: The European Institute for Gender Equality (EIGE) is an autonomous body of the European Union, established to contribute to and strengthen the promotion of gender equality, including gender mainstreaming in all EU policies and the resulting national policies, and the fight against discrimination based on sex, as well as to raise EU citizens’ awareness of gender equality. Se mere om deres arbejde her: 
Læs også om vores nordiske forskningsprojekter:
Nordisk rapport om viden om køn i børnehaver og skoler i Norden
E-training om rapportens output
De nordiske projekters samlede website
Cecilie Nørgaard