Foredrag og workshop ’Hvad betyder ny viden om køn og diversitet for den pædagogiske og didaktiske praksis?’ 2. februar, Frederiksberg Friskole

Cecilie Nørgaard