Nyt konkret værktøj til danske skolevejledere

Vi arbejder for øjeblikket på et nyt og lettilgængeligt arbejdsredskab, for at sikre mindre kønsstereotyp vejledning blandt danske skolevejledere. Redskabet tager udgangspunkt i Institut for Menneskerettigheders rapport ‘Vejledere viser vejen’ og kampagnen ‘Ryst Posen’.

Cecilie Nørgaard